De Advent School

De Internationale Advent School is begonnen in Zelhem, maar heeft sinds een goed half jaar op Het Kervel een vaste plaats gekregen. De gemeente Bronck-horst heeft dit middels een wijziging van het bestemmingsplan voor het buitengebied mogelijk gemaakt. Wij zijn daar erg dankbaar voor. Het scheelt veel tijd voor leerkrachten en studenten en heeft ervoor gezorgd dat we theorie en praktijk nog effectiever kunnen afwisselen.

Zending

Het is ons doel om te voorzien in een school die gebaseerd is op de Bijbel en de boeken van E.G. White en waar karaktervorming, theoretische ontwikkeling en praktische alledaagse vaardigheden hand in hand gaan, waardoor kinderen niet alleen worden voorbereid op dit leven, maar ook op het eeuwige leven. 


Visie

Kinderen zijn uniek en een gave van God. Als school delen we de wens van ouders om hun kinderen op te leiden met een individueel, Bijbel gebaseerd lesprogramma, volgens het Hoofd- Hart- en Hand principe. Dit duidt op een gelijkmatige ontwikkeling van de kwaliteiten in de levens van kinderen en jongeren met als doel dat zij gefundeerd mogen zijn in het geloof en met een onzelfzuchtige, vertrouwensvolle, dienende en optimistische houding in hun familie, maatschappij en de wereld als geheel mogen staan. 

 

De school is voor basis- en voortgezet onderwijs. 

Hieronder een aantal foto's van de afgelopen periode met commentaar eronder. Klik op de foto en klik door met de pijlen.

Praktijk training

De Advent School heeft een uniek praktisch programma waar kinderen leren om verantwoordelijkheid te dragen. Zij leren zelfredzaamheid, huishoudelijke- en andere vaardigheden die bij het leven horen, waardoor zij naarmate zij ouder worden, de uitdagingen van het leven beter aan kunnen.

 

Een aantal voordelen op een rij:

- De praktijk geeft een fijne afwisseling met de theorie en zorgt dat het geleerde                      beter wordt onthouden.

- Het bevordert een goede gezondheid: veel frisse lucht, zonlicht en beweging.

- Helpt specifiek in de ontwikkeling van een sterk karakter.

- Kinderen leren samen te werken en creatief te denken door observatie en door zelf te        doen.

- Het geeft voldoening om een toevertrouwde taak tot een goed eind te brengen. 

 Meer informatie over de school kunt u lezen op: www.adventschool.nl