top of page

Donaties

"God heeft een blijmoedige gever lief," staat in 2 Korinthiërs 9:7. 

Hartelijk dank voor uw belangstelling om financiële hulp te geven aan projecten en werkers die dat hard nodig hebben. Er zijn diverse manieren waarop u kunt bijdragen. Op de pagina van De Ark wordt van tijd tot tijd bericht over specifieke projecten, die via Het Kervel worden ondersteund.  Als dit werk u aanspreekt en u het extra wilt steunen is dat hartelijk welkom. 

 

U kunt donateur worden met een vast bedrag per maand, kwartaal of jaar of een eenmalige bijdrage sturen. Voor het schenken van onroerend goed en het regelen van legaten e.d. neem dan a.u.b. contact met ons op. 

 

U kunt bijdragen overmaken op: Stichting Elia, IBAN: NL27 INGB 0004 7247 92. BIC: INGBNL2A. Vermeldt u bij uw overschrijving a.u.b. uw eigen email- of adres, zodat wij u een bevestiging van uw bijdrage kunnen sturen en het specifieke project, die u wilt steunen. Als u geen project noemt komt het ten goede aan het project dat het op dat moment het meest nodig heeft. Namens alle projecten bij voorbaat heel hartelijk dank.

 

Advent School 

Met uw hulp kunnen wij voorzien in Bijbels-gericht en praktisch onderwijs. Bijdragen voor de school zijn belasting aftrekbaar, omdat de school een ANBI status heeft. Bijdragen hiervoor kunt u rechtstreeks overmaken op: Stichting Adventscholen: NL10 INGB 0006 7404 67. BIC: INGBNL2A.

 

Tienden

Doelen waar de verkondiging van het Woord centraal staat ondersteunen we ook met tienden. Volgens het Bijbelse principe, behoort een tiende deel van ons inkomen aan God. (Zie Lev. 27:32; Maleachi 3:10; Hebr. 7:2-9). God belooft Zijn zegen aan allen die deze Bijbelse regel volgen. Wij ondersteunen daarmee predikanten, leraars en de verkondiging van het Evangelie. Als u tienden overmaakt, vermeldt dit dan altijd erbij.

Address:

Kervelseweg 38,

7255 KW Hengelo (Gld), NLetherlands

 

Tel: +31 (0) 575 463355

tijdschriftdeark@gmail.com

 

Bank Account:

NL27 INGB 0004 7247 92

BIC/SWIFT:  INGBNL2A

K.v.K. Arnhem: 41040185

Get in touch

bottom of page