top of page
achtergrond.jpg

Privacybeleid voor het Beheren van Evenementen

Inleiding

Wij zijn toegewijd aan het beschermen van uw persoonlijke gegevens en het respecteren van uw privacy. Dit privacybeleid beschrijft hoe wij uw gegevens verzamelen, gebruiken en opslaan in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Gegevensverzameling

Wij verzamelen persoonlijke gegevens die u vrijwillig verstrekt bij de registratie voor ons evenement. Dit kan omvatten:

 • Naam

 • Contactinformatie (e-mailadres, telefoonnummer)

 • Alle andere informatie die u verstrekt die relevant is voor het evenement

Doel van Gegevensverzameling

De gegevens die wij verzamelen worden uitsluitend gebruikt voor het beheren van het evenement. Dit omvat:

 • Registratie van deelnemers

 • Communicatie van belangrijke informatie over het evenement

 • Verwerking van betalingen en bevestigingen

 • Waarborgen van de veiligheid en beveiliging van alle deelnemers

 • Bieden van een op maat gemaakte evenementervaring

Wettelijke Basis voor Verwerking

Wij verwerken uw persoonlijke gegevens op basis van uw toestemming, die wordt verkregen tijdens het registratieproces. U heeft het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken.

Gegevensopslag en Beveiliging

Uw gegevens worden veilig opgeslagen en alleen toegankelijk gemaakt voor bevoegde medewerkers. Wij gebruiken passende technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, verlies of misbruik.

Gegevensdeling

Wij delen uw persoonlijke gegevens niet met derden, behalve indien noodzakelijk voor het beheren van het evenement of indien wettelijk vereist. Alle derden die betrokken zijn bij het evenementbeheer zijn ook compliant met de AVG-regelgeving.

Gegevensbewaring

Wij bewaren uw persoonlijke gegevens alleen zo lang als nodig is voor de doeleinden die in dit beleid zijn uiteengezet, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk vereist is.

Uw Rechten

Onder de AVG heeft u de volgende rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens:

 • Het recht op toegang tot uw gegevens

 • Het recht om onnauwkeurigheden in uw gegevens te corrigeren

 • Het recht om uw gegevens te laten wissen

 • Het recht om de verwerking van uw gegevens te beperken

 • Het recht op gegevensoverdraagbaarheid

 • Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens

Om een van deze rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens.

Contactinformatie

Als u vragen of zorgen heeft over dit privacybeleid of hoe wij uw persoonlijke gegevens behandelen, neem dan contact met ons op via:

Stichting Elia
Kervelseweg 38, 7255 KW, Hengelo Gld
Tel. 0575-463355
Mobiel: 06-83442875
https://www.hetkervel.nl

Wijzigingen in Dit Beleid

Wij kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. Eventuele wijzigingen worden op onze website geplaatst en waar nodig aan u gecommuniceerd.

Door u te registreren voor ons evenement, erkent u dat u dit privacybeleid heeft gelezen en begrepen en stemt u in met de verwerking van uw persoonlijke gegevens zoals hierin beschreven.

bottom of page